Chladírenský nábytek

Poskytneme Vám kompletní vybavení prodejen a ostatních prostor chladírenským a mrazírenským nábytkem. Máme k dispozici jak zásuvkový nábytek, tak s odděleným chlazením, který Vám samozřejmě dodáme a zprovozníme. Dodáváme i mrazicí vany (kabinety) s regály k tomu určenými, čímž zajistíme velkou úsporu místa v daných prostorách. Dodáváme i sdružené jednotky s rekuperací odpadního tepla. Pomocí výměníku ohřejeme teplou užitkovou vodu, a tím docílíme nemalé úspory energií.

Restaurace, pivovary a ostatní provozy

Pro tyto provozy je nezbytné pečlivé a kompletní zpracování již od projektu. Jsme zapojeni již od projektů do větších akcí, spolupracujeme s hlavními projektanty a architekty. Kvalitním projektem ušetříme nemalé množství finančních prostředků a docílíme brzkou návratnost investic. Chlazení lze řešit individuálně (oddělenými systémy), či přes sdruženou jednotku. Budeme rádi, když nás kontaktujete již na začátku Vašeho investičního záměru, rádi pomůžeme! Dodáme kompletní chlazení pro dané provozy a s našimi spřátelenými firmami i kompletní gastro vybavení.

Šokery

Specifické chlazení, které je technicky komplikované. Nutná a velmi důležitá je příprava a přesné zadání od investora. Speciální a k tomu určené izolace, dveře a ostatní komponenty. Dodání je od nás kompletní, včetně výpočtu výkonu a navržení případné technologie. Máme několik realizovaných, velmi zajímavých akcí.

Chlazené přípravny

Pro dokonalé a bezpečné zpracování potravin je nutné pracovat v chlazených místnostech. Každá potravina má předepsané teploty, které musíte zaručit. Prostory, není -li to nezbytně nutné, neizolujeme, technologie chlazení je uzpůsobená požadované teplotě prostoru a požadovaným tlakům v chladírenském okruhu. Provoz je čistě automatický a lze zamezit obsluze v bezdůvodné manipulaci, nebo určit rozmezí možné manipulace. Dodání je od nás kompletní, včetně výpočtu výkonu a navržení případné technologie.