Krufin + Sokolovská Uhelná a.s.

cca. 4 000 000 Kč

Vzduchotechnika
Sokolov

Moderní areál na výrobu mýdel umístěný v Citicích u Sokolova. VZT jednotky Atrea s přípravou pro klimatizační jednotky Mitsubishi Electric vyměnují vzduch přes rotační, rekuperační výměníky v prostorách výrobní linky. V kancelářích a přilehlých prostorách je odvětrání soc. místností. Děkujeme za spolupráci a vážíme si i další vzájemné spolupráce stvrzené dlouhodobou smlouvou o servisu.